News every day in Go Diabetes.

Diabetics that treat their illness with insulin often deal with a couple of dozen different steps each day. Then it might be nice to at least have easy and quick access to important news about everything related to diabetes - without having to search manually. Brighter therefore offers Go Diabetes - a unique news app on diabetes, which every day presents news about topics that are important to you, your health and your well being.

The content displayed is collected continuously and automatically from various digital news sources. The material published in the app is not evaluated, revised or graded by us on Brighter. The service is provided by Adlantic Media AB, which is also responsible for the technology and content. You can find the app on Google Play and the App Store and you can download it for free to your smart-phone or tablet.


Nyheter varje dag i Go Diabetes.

En diabetiker som insulinbehandlar sin sjukdom hanterar ofta ett par dussin olika moment varje dag. Då kan det vara skönt att i alla fall ha enkel och snabb tillgång till viktiga nyheter om allt som rör diabetes – utan att behöva söka själv. Brighter bjuder därför på Go Diabetes – en unik nyhetsapp om diabetes, där du varje dag får veta det senaste om ämnen som är viktiga för dig, din hälsa och ditt välbefinnande.

Innehållet som visas hämtas kontinuerligt och automatiskt från olika digitala nyhetskällor. Det som publiceras i appen är inte värderat, reviderat eller sorterat av oss på Brighter. Tjänsten tillhandahålls av Adlantic Media AB som också ansvarar för teknik och innehåll. Du hittar appen på Google Play och App Store och kan ladda ner den gratis till din smart-phone eller surfplatta.